Go to Top

Om oss

I över ett halvt sekel har Caliper hjälpt fler än 28 000 företag runt om i världen att välja rätt människor, utveckla de bästa talangerna och skapa rätt organisationskultur.

Oavsett om kunderna behöver anställa en person till en viktig befattning, befordra en nyckelperson, minska personalomsättningen, förbättra effektiviteten i ett team eller utveckla ledare, minskar osäkerheten med råd från Caliper.

Nyckeln till vår—och våra kunders—framgång är att vi utgår från individen och ser hur den personen kan passa in och växa med organisationen.

Vår strategi börjar med vår målsättning, noggranna utvärderingsinstrument som ger underlag för att bedöma en persons potential, personliga egenskaper, individuell motivation och troligt beteende på jobbet. När människor befinner sig i roller som är bäst lämpade för deras grundläggande personlighet och motivation arbetar de inte bara bra, utan deras produktivitet överträffar i själva verket förväntningarna. Calipers utgångspunkt är att kompetens går att lära ut, men det går inte att lära någon attityd och motivation.

Med fem årtiondens erfarenhet är vår filosofi och vårt system väl beprövat, och anpassas också ständigt till nya jobb, ny teknik och nya situationer. Vi är tankeledande inom vårt område och vår framgångsrika strategi har omnämnts i Harvard Business Review, Wall Street Journal, Forbes och många andra tidningar.

Caliper-koncernen grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Princeton i New Jersey, USA.

“The real winners in the world are those people who are in positions that really let them play to their strengths.” 

Herb Greenberg, Grundare, Caliper

____________________________

För mer information

Mobile: +46 730 523200

Kontakta oss

olov.nordgren@calipercorp.com