Go to Top

Home

Caliper Internationellt

Caliper är sedan mer än 50 år ledande på området personlighetsbedömningar av affärstalanger. Caliperprofilen, som är koncernens viktigaste personlighetstest, har använts av mer än 28 000 företag världen över och erbjuder våra klienter ingående insikter som underlättar för dem att optimera alla beslut som berör människor inom urval, utveckling och framtidsplanering.

Caliper Sverige

Caliper öppnade 2003 sitt svenska kontor i Uppsala. Det svenska teamet, som har ett nära samarbete med Calipers andra kontor i Europa, USA och den övriga världen, hjälper klienter inom allt från internationella verksamheter till lokala företag i hela Skandinavien. Våra expertkonsulter tillämpar sina insikter i psykologi och sitt affärssinne, vilket gör dem till tillförlitliga rådgivare och en integrerad del av våra klienters beslutsfattande.

Calipers tjänster

Calipers effektiva egna personlighetstest ger tillförlitliga råd som anpassas till klientens krav inom allt från diskreta urvalsbedömningar till internationella, flerspråkiga och koncernomfattande utvecklingsprojekt för hundratals medarbetare. I varje uppdrag visar vi vårt engagemang genom SpetskompetensVärde, och Partnerskap.


Urval

Calipers konsulter tolkar bedömningen av de sökande med stöd av mångårig erfarenhet från många branscher och yrken. Intervjuer och CV-uppgifter kompletteras med Calipers rekommendation, så att klienten kan känna sig säker på att ha anställt den bäst lämpade kandidaten, vilket minskar risken och optimerar resultaten.

Utveckling

Calipers bedömningar tillämpas i talangutvecklingsprogram på alla nivåer och ger klienterna den tydlighet och jämförbarhet som behövs för att skapa team och ledarskap av högsta kvalitet med goda referenser som borgar för framgångar på lång sikt.

Konsultation

Våra konsulttjänster använder samma beprövade system och en omfattande internationell erfarenhet vid rådgivning till klienter kring talanghanteringens dynamik, anställningsprocesser, befordringsplanering och företagskultur, både lokalt och internationellt.

Featured Product

137597454 Featured Product

Featured Industry

155824955How will healthcare reform affect talent management?

Featured Testimonial

“Your featured testimonial goes here.”

Name, Title, Company

More Client Testimonials

Visit the Caliper Headquarters Website

US Media & Resources

137597454 US Media & Resources

US Products & Solutions

137597454 US Products & Solutions

New & Noteworthy